DUCH POLSKI LUDOWEJ WYGRYWA WYBORY – 2020!

Podana przez R. Szarfenberga grafika pod tytułem „Kim byli pradziadkowie obecnych 18-29 latków?” (profil fb) przedstawia podział klasowy polskiego społeczeństwa w 1938r., w przededniu wybuchu wojny. Dwadzieścia lat, tyle wystarczyło klasie panującej, by stworzyć taką strukturę klasową w nowo powstałym państwie.

Państwo polskie w 1918r. nie przyszło na świat odtworzyć oświeceniowy duch cywilizacyjny. Mentalność szlachty i kiełkującej burżuazji tkwiła w średniowiecznej zaściankowości. Nie przypadek, że tak długo trwała pańszczyzna w Polsce. To wojna przecięła dalszy rozwój tej patologii społeczno-politycznej i ekonomicznej.

W przedstawionej strukturze klasowej leży odpowiedź na powstanie Polski Ludowej. Owszem historiografia klasy ówczesnych ciemiężycieli i ich spadkobierców ideologicznych opowiada o ustroju ustanowionym przez bagnety radzieckie. To znamienne, że ta mniejszość klasowa hodowała się w piwnicach i zdołała przywrócić II RP z rokiem 1989r. Owszem bez decydującej pomocy USA-Imperializmu i akolitów z Europy Zachodniej to by się nie udało. Historiografia nowo powstałej klasy owszem nie opowiada, że nowy ustrój przyszedł na amerykańskich i niemieckich banknotach.

W 2015r. przepoczwarzona w neo-chadecję -pouczona w tym przez reakcyjną ideę Bismarcka o państwie opiekuńczym- prawicowa partia PiS wygra wybory z tworem szlachecko-burzuażyjnym, odpowiedzialnym za wprowadzenie w celu uwłaszczenia się dziewiętnastowiecznego kapitalizmu w Polsce. Marks określił ten moment w historii jako pierwotną akumulację kapitału, Engels zaś jako pierwotne wyłudzenie kapitału. A to programowe przeistoczenie się PiS zrobiło różnicę ze stanem neoliberalnego upojenia PO. Skutki tego stanu rzeczy odczuwała na własnej skórze większość polskiego społeczeństwa. Wywłaszczenie majątku i wartości pracy społeczeństwa trwało w pełni do 2015 r., kiedy ta większość przedstawiona w grafice zbieżnej z podaną z roku 1938 zdecydowała, że tak dalej nie da się żyć.

cats-crop clases

Opracowanie własne na podstawie danych z GUS i innych źródeł, 2014

PiS wygrał wybory z programem politycznym o wyraźnym prospołecznym i pro rozwojowym wymiarze. Ta wielowarstwowa klasa bez świadomości dla siebie, lecz tylko w sobie utrzymuje dalej PiS u władzy. Gdyby opcja prezydencka obozu PiS przegrała wytłumaczyć to należałoby zwycięstwem atawistycznego instynktu samo-destrukcji polskiego narodu. To, że obóz szlachecko-burzuażyjny zdobył tyle głosów w drugiej turze mówi tylko o podziale klasowym nacechowanym skuteczną indoktrynacją ideologii negatywnego wyzwolenia.

Polskie społeczeństwo nie ma realnej postępowo-oświeceniowej socjalistycznej alternatywy, nad którą mogłoby się pochylić. Lewica, która takową mogłaby zbudować nie istnieje.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s