PAKT RIBBENTROP-MOŁOTOW – historia nie znosi manipulacji!

Tragifarsa obecnej neo sanacyjnej Polski, tak jak sanacyjna IIRP na czele z J. Beckiem otworzyła bramę Hitlerowi do rozpętania na całego dramatu IIWŚ, tak dzisiaj opętana tym samym antyrosyjskim kompleksem czyni z Polski przeklęty naród w Europie.

Daleko idące cyniczne i prostacko kłamliwe oświadczenie Premiera Polski M. Morawieckiego, zgrywającego dzisiaj sławetnego Ministra Spraw Zagranicznych J. Becka, usiłuje omamić polskie społeczeństwo, jak wówczas władze sanacyjne w obliczu Września 1939 r., wmawiając mu i światu, że kwestia wojny i pokoju ograniczyła się czy wręcz rozstrzygnął Pakt Ribbentrop-Mołotow. Dzieje się tak przy oświadczeniach W. Putina ws. niezaprzeczalnej roli Polski w sprzyjaniu ostatecznemu rozpętaniu IIWŚ przez nazistowskich Niemców i doprowadzeniu tym samym do własnej quasi zagłady z rąk tych samych umiłowanych przez polską Sanację hitlerowców,

17 sierpnia 2015 r. świeżo wybrany ultra prawicowy  Prezydent Polski wybiera się w pierwszą podróż za granicą. A. Duda leci do Estonii w rocznicę „Paktu Ribbentrop-Mołotow”.

Inauguracja polityki zagranicznej nowego Prezydenta prawicy podróżą w ramach wymyślonej przez ośrodek IPN polityki historycznej nosi znamiona schizofrenii paranoicznej. Niech upiory z przeszłości się odezwą i przemówią do narodu. Afirmacja patriotycznego szowinizmu z prawa i lewa w społeczeństwie wymęczonym polskim kapitalizmem wojuje historią.

duda-monroe

Kiedy Stalin zdecydował się na pakt o nieagresji z Hitlerem, nikt nie mógł mieć wątpliwości, że chodzi o ZSRR, a nie o Polskę. Polska sanacyjna prawica odmówiła wówczas wszelkiego rodzaju współpracę z „Rosją Stalina”, aby powstrzymać Hitlera. Ani taktyka militarna, ani strategia polityczna. Zero. Skutkowało to tragedią narodową dla Polski.

Prawicowy polski publicysta P. Zychowicz spekuluje o zasadności paktu Ribbentrop-Beck. To, że Polska była przekreślona przez Hitlera nie przemawia do wyobraźni poznawczej po prawej stronie. Logika antyrosyjska zaś dominuje podświadomość prawicy. Dzisiaj, dowodząc że historycznie prawica ma w głębokim poważaniu los narodu, zawiera podległy sojusz z Imperializmem USA, aby powstrzymać „Rosję Putina”. Nie można mieć wątpliwości co do tego, czym to skutkuje dla Polski.

Każdy postronny obserwator wówczas czy historyk dzisiaj nie oprze się pytaniu, dlaczego ostatecznie Stalin w obliczu zagrożenia ZSRR ze strony III Rzeszy miał się troszczyć o wrogą, jakim był ślepo nastawiona na Rosję Polska? Pakt o nieagresji Stalina z Hitlerem był wytrychem z obu stron. W tej wojnie Hitlerowi nigdy nie chodziło o Polskę, lecz o Rosję, ZSRR. ZSRR był izolowany. Rosja zdawała doskonale sobie z tego sprawę, stąd próba pomimo wrogości II RP stworzenia de facto już we wrześniu, lecz 1938 r. wspólnego frontu w obronie Czechosłowacji, aby uniknąć to, co zostało zaplanowane przez Hitlera, jako nieuchronność wobec samej Polski.

Znamienne jest to, jak filo hitleryzm sanacyjnej elity i głębokie poczucie antyrosyjskie górowały nad polską racją stanu. Polska w rękach obozu Sanacji z wyrachowaniem i pogardą dla losu własnego narodu odmówiła wszelkiej współpracy z ZSRR, by powstrzymać militarnie Hitlera. Tymczasem, Polska dla Hitlera była wypadkiem po drodze. Narodem, który i tak nie miał racji bytu w świetle  naznaczonych nadprzyrodzoną wyższością Niemców hitlerowskich, dla których wodza świat nie składał się z państw, lecz z ras.

hitler piul

Uroczysta żałoba w Berlinie ku czci zmarłego J. Piłsudskiego z udziałem samego Fuhrera

Krótkowzroczność polityczna, ideologiczna rusofobia i bezkrytyczna miłość do imperialistów, jakimi byli WB i Francji, nie mogły się nie przyczynić do klęski Polski. Obowiązująca w Polsce ahistoryczna interpretacja paktu Ribbentrop-Mołotów ma wychować Polaków/Polki w wierze o “IV Rozbiór Polski”. Prawda historyczna natomiast mówi nam, iż to, co dla Stalina było koniunkturą wojenną, dla Hitlera było celem strategicznym. W zaistniałych okolicznościach wojennych elite sanacyjne de facto przekreśliły Polskę jako “państwo nietrwałe”, na obraz I podobieństwo samego podejścia Polski do ówczesnej Czechosłowacji, do której inwazji i podziału się przyłożyli w akcie sprzyjającym wojennym planom podbojów Hitlera.

checoslovaquia

Całkowicie świadomy nadciągającej burzy inwazyjnej Niemiec na Wschód,  właściwie w przededniu  ich napadu na Polskę, bowiem w maju 1939 r., ZSRR raz jeszcze proponuje Polsce pomoc wojskową, tym razem bezpośrednią. Niezdolność polskich władz i elit sanacyjnych do dostrzegania kto w rzeczywistości stanowił dla Polski i ZSRR wspólny wróg, polski Rząd odmawia i przekreśla ostatnią szansę na powstrzymanie nazistów, wystawiając tym samym ostatecznie polski naród na pożarcie Hitlera. Propagandą pro hitlerowską z jednej strony, a anty rosyjską z drugiej, jak i samo zachwalaniem jako mające kontrolę nad całą sytuacją polityczną i wojenną, władze sanacyjne siały dezorientację i euforię zarazem w społeczeństwie. Działali świadomie, albowiem prawie natychmiastowa ucieczka poza krajem przy wtargnięciu niemieckiej nazistowskiej armii do Polski dowodzi, iż rządząca elita sanacyjna wiedziała o nieprzygotowaniu militarnym, logistycznym oraz społecznym kraju, aby przeciwstawić się hitlerowskiej inwazji.

Elita sanacyjna dała na swoją pogardę do własnego narodu kolejny straszliwy dowód, gdy z bezpiecznego dla nich Londynu, gdzie rozdysponowali prywatnie całym złotem, które wynieśli ze sobą z Polski, doprowadzili do quasi zagłady ludności Warszawy, wydając rozkaz na nieprzygotowane i niemające szansy z nazistami powstanie warszawskie w 1944 r. Zrobili to nie w trosce o wyzwolenie Warszawy, lecz w imię własnych interesów klasowych skierowanych do powrotu i odzyskania władzy. Albowiem dokonali tego, kierując się raz jeszcze antyrosyjską fobią w obliczu zwycięskiego rozgromienia przez Armię Czerwoną hitlerowskich Niemców. Byle „rosyjskim komunistom” nie przypadło udziału w ostatecznym wyzwoleniu Warszawy i całej Polski.

powstanie

Powstanie warszawskie: Niemcy hitlerowscy zrównali miasto z ziemią, zabijając ponad 250 tys. ludności Warszawy.

W sytuacji już nieuchronnego najazdu armii hitlerowskiej, jeszcze na dwa tygodnie przed podpisaniem paktu o nieagresji z Niemcami hitlerowskimi,  15 sierpnia ZSRR zwraca się do WB i Francji z propozycją utworzenia koalicji militarnej, aby zatrzymać Hitlera. Obie państwa będące przecież sojusznikami Polski odmawiają taką współpracę. Dopiero po takich działaniach w trzy miesiące po polskiej odmowie wobec propozycji ZSRR o wspólnym froncie zbrojnym przeciwko Hitlerowi, 22 sierpniu 1939 r. Rosja i Niemcy zawierają pakt o nieagresji. Mołotow i Ribbentrop przypieczętują, zatem takim ruchem grę pozorów politycznych i zagrania taktyczne dla Stalina i strategiczne dla Hitlera, pomimo politycznej oprawy „traktatu o przyjaźni”. 

Wejście Armii Czerwonej do Polski, które miało odpowiadać ustaleniu tajnej klauzuli paktu Ribbentrop-Mołotow ma miejsce dopiero, gdy Polska de facto została złamana przez Armię Hitlera i podporządkowana III Rzeszy. W zaledwie 17 dni Armia polska była w rozsypce a Rząd w ucieczce poza krajem. Nie było państwa, nie było z kim negocjować jakiekolwiek działanie polityczne. W takiej sytuacji dalszy awans Armii Hitlera nad Polską w kierunku wschodnim byłby kwestią dogodnego i śmiertelnego spaceru oraz bezlitosnej okupacji reszty Polski w kierunku osiągnięcia ostatecznego celu, jakim był dla Hitlera uderzenie w ZRSS. W rzeczywistości tak było bowiem hitlerowscy zajęli bez oporu ze strony Polski daleko posuniętą na Wschodzie fortecę Brześć. To Armia Czerwona toczyła wielką bitwę z Armią Hitlera o tę strategiczną w wojnie fortecę.

Tajnej klauzuli Paktu Ribbentrop-Mołotow o podziale Polski między Niemców i ZSRR w rzekomej strefie wpływów nie da się tłumaczyć, ani faktograficznie, ani logicznie wedle polskiej narracji i spzymierzonej z nią europejskiej prawicy dominującej Parlament UE, o zmowie Niemiec i Rosji radzieckiej do rozpętania IIWŚ.

Małolotność i oportunizm ahistorycznej w Polsce tej oceny bierze się z potrzeby afirmacji społeczeństwa w antyrosyjskim atawizmie pozwalającym prawicy i neo-sanacji obecnie rządzącej podporządkowanie bez społecznej nieufności polskiej racji stanu imperialistycznej geopolityce Stanów Zjednoczonych. Nie inaczej jak dzisiejsza amerykańsko-natowska doktryna „powstrzymania Rosji”, dla Rosji wówczas było jasne to, że Zachodowi zależy na wojnie Hitlera ze ZSRR. Ówczesny radziecki komunizm” był ostatecznym wrogiem. I to polityczne przekonanie wynikające ze zdolności Kremla do przetwarzania informacji w wiedzę i konsekwentnie w odpowiednie czyny stanowiły i stanowią o uznaniu pierwszorzędnie rosyjskiej racji stanu w niebezpiecznej sytuacji dla bytu narodowego.

berlin rusia

Poczucie, iż Polska była ofiarą samej siebie, pychy i nieodpowiedzialności za naród prawicy rządzącej nie opuszcza żadnemu zdroworozsądkowemu umysłowi, który nad tym się pochyli. Zajęcie Polski przyjęte w tajnej klauzuli paktu Ribbentrop-Mołotow miało dla Hitlera inne znaczenie i dla Stalina inne. Polska nie była wskazana przez ZSRR na zagładę, w odróżnieniu od intencji Hitlera. Podczas gdy dla ZSRR było to posunięcie wojenne logiczne w trosce o własne interesy przed agresją Hitlera w obliczu sprzyjającego de facto Führerowi pozycjonowania Polski, dla Hitlera wyniszczenie i okupacja Polski było posunięciem o charakterze programowym. Zabijać bez litości Polaków – mężczyzn, kobiety i dzieci” to rozkaz Hitlera z sierpnia 1939 r., który był w zasadzie wykładnią niemieckiej polityki okupacyjnej w Polsce. Historycznych dowodów na odmienne potępowanie ZSRR jest wiele, jednakże nie ma bardziej dobitnego, niż fakt angażowania Armii Czerwonej w ostatecznym wyzwoleniu Polski, gwarantując jej integralność terytorialną, z której cieszy się dzisiaj Polska.

Rosja radziecka zdołała opóźnić o cenne miesiące dokonania sądu ostatecznego Hitlera na niej. Oznacza to, że siła początkowego ataku armii nazistowskiej została osłabiona przez fakt, że Armia Czerwona wkroczyła na nowe granice. Awans na te nowe stanowiska miał również znaczenie militarne dla Związku Radzieckiego. Jednakże, pomimo to Stalinowi nie udało się w pełni uchronić narodów ZSRR przed wielką ofiarą wojenną. ZSRR stracił ponad 25 mln ludzi, z czego większość byli Rosjanami. Demonstracyjne upamiętnienie przez polskiego Prezydenta Paktu Ribbentrop-Mołotow w Estonie, państwie, które współżyje z kultem i narodzinami ruchów neonazistowskich, a gdzie liczna mniejszość rosyjska nie cieszy się pełną akceptacją przez estońską władzę, może tylko świadczyć o chorobie umysłowej polskiej prawicy.

Tezy co do okoliczności Paktu Ribbentrop-Mołotow stawiane w niniejszej analizie się potwierdzają. Gdy przeredaguję tekst napisany oryginalnie z okazji wizyty Prezydenta A. Dudy w Estonii zaraz po objęciu władzy, historycy rosyjscy ujawniają archiwa dotyczące stosunków Niemiecko-Rosyjskich okresu międzywojni aż do uderzenia Niemiec na Polskę w 1939 r. w akcie dającym już totalitarny charakter długo przygotowywanej i rozpętanej przez Niemiec z aktywnym wsparciem USA i WB IIWŚ.

Na domiar obłąkania z Tallina A. Duda wywierał się do „katów narodu polskiego”, bowiem w duchu takiej pamięci historycznej inaczej nie można ująć tak skonstruowanego posunięcia polityki zagranicznej. Na zorganizowane przez polski ultrakonserwatywny prawicowy Rząd upamiętnienia wybuchu IIWŚ polskie władze zapraszają agresora i ze zniewagą pomijają wyzwoliciela Polski i pogromcę Niemiec. Ci Niemcy, którzy dzisiaj drogą ekonomiczną i finansową sprawują hegemonię w UE, tłamsząc bezlitośnie kraje peryferii, takie jak Grecja, Hiszpania czy Portugalia oraz dominując Polskę nowego rodzaju okupacją.

…………………..

…………………….

Zdjęcie: Signing of the Germano-Soviet Non-Agression Pact in Moscow. Ribbentrop signs. (Also seen: Stalin and Molotov) August 23, 1939 USSR – World War II Washington. National Archives.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s