W POLSCE LEWICY, TAK JAK NIE BYŁO, NIE MA …

… i nie będzie póki lewica pozostanie towarem na rynku politycznym.

Towarowa lewica to ta – która chce walczyć ze establishmentem państwa kapitalistycznego, tak by zmiana łańcucha na tym samym zwierzęciu pokolorowała świat większości eksploatowanej przez ustrój wyzysku pracy i zniewolenia społecznego.

Towarowa lewica to ta – która w imię ustroju władzy kapitału prywatnego obwarowanej przez Art. 20 burżuazyjnej Konstytucji RP, chce walczyć o sprawiedliwość społeczną bez demokratyzacji własności kapitału i stosunków społecznoekonomicznych.

Towarowa lewica to ta – której nie zależy na zrozumieniu, iż władza kapitału decyduje o podziale wartości pracy, pozostającym w stosunku sprzecznym z emancypacją społeczną i wolnością ludzi.

bdp-podzial-wartosci-pracy

Towarowa lewica to ta – która patrzy w inną stronę, kiedy słyszy, że praca najemna w kapitalizmie jest środkiem reprodukcji kapitału prywatnego, narzędziem wyzysku, a w żadnym przypadku drogą wyzwolenia człowieka.

Towarowa lewica to ta – która wtórując pro kapitalistycznym związkom zawodowym, OPZZ i Solidarności, chce walczyć o większą płacę dla pracowników zwodząc ludzi pracy, bowiem nie wymierza frontalnej walki w demokratyzację własności kapitału produkcyjnego. Własności, która czyni z pracy najemnej źródło koncentracji kapitału i wykluczającego bogactwa, tak jak wykazują trendy zróżnicowania społecznoekonomicznego w Polsce.

grafika bdp kwintyle bien

Towarowa lewica to ta – która nie chce widzieć tego, czemu świadomie zapobiega prawica, że bez uspołecznienia kapitału finansowego w posiadaniu prywatnych i korporacyjnych banków i niebankowych instytucji finansowych, społeczeństwo i sama gospodarka będą na łańcuchu faktycznej niewybranej przez nikogo władzy posiadaczy kapitału, mniejszości uwłaszczającej się na wartości pracy wszystkich.

Towarowa lewica to ta – która nie chce widzieć reżimowej eksploatacji ludzi pracy i społeczeństwa w zachodzącej pozytywnej korelacji pomiędzy deprywacją płac a konsumpcją na kredycie, tak by nie narazić się posiadaczom kapitału, walcząc o demokratyczny udział płac w zysku przedsiębiorstw i w samym PKB.

67404878_471741776737081_6668060430688059392_n-crop

źródło: pismo Bank, lipiec 2019

Towarowa lewica to ta – która prawa człowieka, w tym i światopoglądowe, chce widzieć w oderwaniu od wykluczającej natury ustroju kapitalistycznego, tak by walka o te prawa pozostawała folklorystycznym sprzeciwem, a nie kulturowym przezwyciężeniem systemowego utowarowienia stosunków społecznych.

Towarowa lewica to ta – która w kapitalistycznym tzw. państwie opiekuńczym, na który i tak Europa kapitału przestała stawiać bowiem konkurencji autentycznej alternatywy lewicowej nie ma, chce widzieć lewicowość zgodnie z życzeniami władców kapitału, tak by postępowa walka o podmiotowe państwo społeczne nie miała miejsca.

Towarowa lewica to ta – głosząca dęty populizm lewicowy w niczym się nie różniący od populizmu prawicowego, albowiem granicy ustroju prywatnego kapitału, której przezwyciężenie proponuje idea państwa społecznego, przekroczyć nie wolno.

Towarowa lewica to ta – która nie widzi i widzieć nie chce, że demokracja i kapitalizm leżą na antypodach, stanowiąc antagonistyczną sprzeczność, taką, której rozwiązanie wiedzie przez nieuchronną negację kapitalizmu.

hqdefault

Towarowa lewica to ta – która anty systemowość nie chce skojarzyć z demokratycznym przejściem od kapitalizmu do prosocjalistycznego ustroju stosunków społecznych i ekonomicznych. Albowiem dążenie do demokracji to podążanie za socjalizmem. Trzeciej drogi, wie o tym najlepiej prawica, nie ma, a tu właśnie busola dla wizji programowej lewicy postępu.

Towarowa lewica to – lewicowość socjaldemokratyczna i socjalliberalna, głoszące populistyczną lewicowość, tak jak prawica głosi kapitalistyczną prospołeczność, by tym samym unikać ustrojową rewolucję demokratyczną. Rewolucję, bez której wolność i sprawiedliwość pozostają prozaicznym towarem politycznym.

Demokratyczną alternatywę wobec Polski kapitału, zniewolenia społecznego i regresu cywilizacyjnego może tylko wyartykułować lewica nie-towarowa, tj. lewica o wizji równych sobie wolnych ludzi w stosunkach produkcji, podziału i rozwoju kulturowego. Oto wyzwanie i wezwanie stojące przed autentyczną ideową lewicą.

…………………..

Notka: “W Polsce lewicy nie ma” – napisany w 2015 r., dziś reprodukowany, albowiem, “jak nie było, nie ma”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s