POLSKA: OŚWIATOWY OKRĄGŁY STÓŁ — szkoła o naturze kapitalistycznej czy socjalistycznej?

Jaka szkoła? Jakie zasady i warunki nauczania? Jaki/a nauczyciel/ka i jakie uznanie społeczne zawodu? Jakie zasady wynagrodzenia i jakie zarobki? Jaki uczeń? Jakie zasady ocen? Jaka rola rodziców?

images

Tymczasem, chora kapitalistyczna polska pozostaje karmą liberałów i neoliberałów różnej maści.

STRAJK NAUCZYCIELI domagających się natychmiastowej podwyżki płac słusznie nie wypalił. Nie mogło. Związek Nauczycielstwa Polskiego ZNP doszedł do wniosku, że Rząd PiS można z powodzeniem doić, skoro jego prospołeczne nastawienie jest tak hojne, używając nauczycieli do konfrontacji politycznej w imię interesów neoliberałów z PO & Consortes. Pro liberalna część społeczeństwa z racji schizofrenii anty pisowskiej trzymała ostentacyjnie stronę przybudówki PO, jaką jest ZNP. Najprzeróżniejsze odłamy lewicy wzięły w sporze stronę opozycji neoliberalnej. Po rządach PiS, choćby i potop. Opozycja jednak szybko się zorientowała, że to przegrana bitwa i wycofała się z boju. ZNP został nagi na polu walki, zawiesza strajk i ostrzega, że we wrześniu znowią go ze wzmożoną siłą.

5c8fab6625aa1_o_full

Kontrofensywa Rządu była racjonalna, wyważona i co ważny przemawiająca do wyobraźni środowiska nauczycielskiego i rodziców. Propozycja Rządu systemowego podejścia do problemu stanowi najlepszy wynik strajku nauczycieli. Nieograniczenie go do roszczeń płacowych, które i tak w lepszym niż w czasie ostatnich rządów PO/PSL stopniu były obiektem troski Rządu PiS, stanowiło postawę trudną do podważenia.

OŚWIATOWY OKRĄGŁY STÓŁ, uznając potrzebę podwyższenia wynagrodzeń nauczycielom, przychodzi słusznie z propozycją modernizacji systemu oświaty, szczególnie podstawowego nauczania. Pora na to, albowiem samo podwyższenie wynagrodzeń nie daje gwarancji podwyższenia jakości systemu edukacji w Polsce. System jest chory! Niech będzie oznaką tej choroby fakt, że 70% polskich uczniów potrzebuje korepetycji, by uporać się z programem nauczania. System oświaty degenerował, jak cały kraj, po kapitalistycznej transformacji ustrojowej, ale tego już nie uznają ani neoliberałowie w opozycji, ani neokonserwatyści u władzy, tym mniej polska lewica anty peerelowska.

Szkoła w PRL. Nauczyciel cieszył się społecznym uznaniem i należał do prestiżowych zawodów. Uczniowie uczyły się swobodnie w szkołach publicznych, gdzie równość wzięła się z odrzucenia koncepcji elitaryzmu-klasowego typowego dla rzeczywistości kapitalistycznych, każdy talent miał równe szanse rozwoju; swobodnie zaliczały swoje programy, cieszyły się troską medyczną, alimentacyjną i rekreacyjną w samych szkołach; swobodnie przechodziły na dalsze zawodowe czy wyższe studia dobrze przygotowani, czego dowodem jest wysoki poziom absolwentów w PRL w różnych dziedzinach nauki i techniki.

cats-crop

Musimy kończyć z komunistycznym systemem szkoły, który wciąż mamy. To model bucharinowski, który czyni z ucznia własność państwową. Należy iść w stronę modelu Friedmana. W Ameryce doświadczyłem, jaki jest wysoki poziom edukacji prywatnej. Trzeba przyjąć system finansowych bonusów dla uczniów, a niech oni przy pomocy rodziców wybiorą sobie szkoły, do których chcą uczęszczać. Niech działa wolny rynek w edukacji. Przecz z komuną” – wypowiada się młody człowiek, uczeń, bo zostali również zaproszeni do Okrągłego Stołu, jak i rodzice, przedstawiciele związków zawodowych i reprezentanci środowisk oświatowych. W dyskusji udział biorą także organizacje samorządowe i przedstawiciele organów prowadzących szkoły. ZNP odmawia udział.

Good job” – przytakuje inny uczestnik pod adresem wolnorynkowego ucznia, dodając: „trzeba się zastanowić nad modelem anglosaskim, gdzie główną rolę mają szkoły prywatne albo nad fińsko-syngapórskim, gdzie to szkoła publiczna gra przodującą rolę”.

Szkoła jak McDonald. W restauracji to klient jest panem, wybiera sobie tę czy inną, jeśli nie pasuje mu jedna, nie wydaje swoich pieniędzy w tej restauracji, najprawdopodobniej restauracja zbankrutuje. Tak się musi dziać również w szkolnictwie. Szkoła, która nie przyciągnie uczniów swoim poziomem nauczania, zbankrutuje. Uczniowie będą mieli od państwa bonusy, by wybierać i zapłacić za wybraną szkołę. Nie trzeba żadna interwencja państwa, ministerstwa edukacji, by oświata była na wysokim poziomie” – wypowiada się Korwin Mikke przy Okrągłym Stole.

System oświaty fiński został przedstawiony przez kilku uczestników Okrągłego Stołu jako kierunek systemowej reformy w oświacie.

Jaki kierunek bierze górę?

Przypomina mi to sytuację dotyczącą decyzji o kierunku reformatorskim po Okrągłym Stole w 1989 r. Rząd Mazowiecki miał przyjąć Plan Balcerowicza. Grupa postępowych opozycjonistów na czele z prof. T. Kowalikiem przygotowała o czasie raport na temat kierunku reformy szwedzkich rządów, które przyczyniły się do wyróżniającego się modelu skandynawskiego rozwoju. Mazowiecki schował go do szuflady, nie został przedstawiony Sejmowi, pomimo że w tym samym czasie „Pierwszy Rząd nie-komunistyczny” miał raport zespołu naukowców kierowanych przez prof. K. Łaskiego, dowodzący niszczący dla Polski w skutkach społecznych i ekonomicznych Plan Balcerowicza.

Szkolnictwo w Ameryce bazujące na szkołach prywatnych i celowo zbankrutowanych szkołach publicznych to obraz nędzy edukacyjnej i rozpaczy ekonomicznej. Elitarny system nauczania ma większość społeczeństwa gdzieś. W Chile model anglosaski rujnuje nauczanie, uczniowie i rodzice od dwóch lat walczą na ulicach, jak żółty kamizelki we Francji represjonowani przez policję reżimu, o upublicznienie systemu oświaty.

583418_1

W systemie fińskim wyróżniające go elementy składowe to egalitarny charakter systemu nauczania, wysoki prestiż społeczny zawodu nauczyciela na wysokim poziomie naukowym i odpowiednio wynagradzanego, niezróżnicowanie szkół pod względem poziomu nauczania, po prostu wszystkie są na wysokim poziomie, będąc jednocześnie szkołami publicznymi. To nowoczesny awangardowy system oświaty o charakterze socjalistycznym. Trudno przyjąć to do wiadomości w Polsce.

Kapitalistyczna czy socjalistyczna szkoła?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s