POLISH FOREIGN POLICY remains contrary to the Polish Raison d’Etat – by Andrzej Górzny.

Polityka Zagraniczna Polski sprzeczna z Polską Racją Stanu

W obliczu:

  • Narastającej praktycznie z tygodnia na tydzień antyrosyjskiej histerii, graniczącej wręcz z nawoływaniem do konfrontacji z tym Państwem.

  • Wezwań i działań na rzecz stałej obecności obcych, NATO-wskich wojsk na terytorium Polski oraz wezwań do utrzymania i zaostrzenia sankcji wobec Rosji.

  • Bezkrytycznego wsparcia jakiego nasze rządy udzieliły i udzielają niedemokratycznej władzy na Ukrainie oraz wszystkim działaniom mającym na celu szkodzenie i osłabienie państwa rosyjskiego. Wobec stałego podsycania przez polityków oraz media nienawiści do naszych sąsiadów w kontekście prawdziwych bądź wyimaginowanych krzywd jakich nasz Kraj doznał na przestrzeni stuleci od Rosjan, czas chyba powiedzieć wyraźnie, że wszystkie te poczynania oraz

    Polityka Zagraniczna Polski w tym zakresie, są sprzeczne z Polską Racją Stanu, rozumianą jako starania dla dobra Narodu i pierwszeństwo interesów Państwa nad innymi interesami.

    Na podkreślenie zasługuje, że wszystkie te wrogie poczynania, dokonywane są wobec Państwa które w żaden sposób realnie nam nie zagraża. Państwa, które nie wysuwa wobec Polski żadnych roszczeń terytorialnych ani żądania ustępstw lub koncesji w innych dziedzinach. Państwa które w żaden sposób nie próbuje nas zdominować gospodarczo i które, z racji położenia naszego kraju i kompatybilności gospodarek, powinno być jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych. Państwa, którego mieszkańcy nie czują i nie czuli nigdy, wrogości w stosunku do Polaków i którzy wielokrotnie dawali wyraz swej fascynacji polską kulturą.

Polska Racja Stanu, interesy gospodarcze, tradycje pokojowego nastawienia i zwykły realizm, powinny skłaniać polskie władze do inicjatyw w kierunku deeskalacji wrogości, odbudowy wzajemnego zaufania, więzi gospodarczych i współpracy z Rosją w wielu, całkiem naturalnych dziedzinach. Jest to tym bardziej ważne, że Polska jest w przypadku konfliktu militarnego pomiędzy NATO i Rosją, naturalnym terenem konfrontacji, którego żadna z walczących stron nie będzie oszczędzać. Możemy mieć prawie pewność, że druga strona na taki reset jest gotowa.

Pamiętajmy, że Racja Stanu Polski, rozumiana w ten sposób jest, lub powinna być, zbieżna z europejską racją stanu. Zarówno Polska jak i Europa mogą odzyskać lub wzmocnić swoją pozycję jeśli zachowają równy dystans i będą współpracować zarówno z USA jak i Rosją, Chinami i ich euroazjatyckim projektem.

Podporządkowanie tak Polski jak i państw europejskich Stanom Zjednoczonym, sprowadza Europę do roli wasala i przedmiotu a nie podmiotu polityki Światowej. Co więcej, przyjęcie opcji atlantyckiej i kurs na konfrontację z Rosją, w najlepszym przypadku przyniesie Europie dalszą gospodarczą degradację, w najgorszym wojnę europejską która łatwo może przerodzić się w konflikt Światowy, do którego pchają bezwolnych polityków złowrogie siły zza oceanu.

cats-crop

Dziś, co jest swoistym paradoksem, to właśnie słaba, zdezorientowana i coraz bardziej podzielona Europa oraz państwa takie jak Polska, trzymają jednak klucz do wojny. Bez ich wsparcia i zainicjowania konfliktu na obrzeżach UE czy NATO Stany nie zdołają sprowokować starcia do której chyba jednak dążą i którą będą pragnęły ograniczyć do Europy i Bliskiego Wschodu po to, aby z dala podsycać konflikt i czerpać z niego korzyści. Chaos jaki świadomie rozpętano na Bliskim Wschodzie i od paru lat próbuje się rozszerzyć na Europę i inne regiony, nie jest przypadkiem.

Zwróćmy uwagę, że w tej grze, są państwa które próbują się wyłamać z narzuconego im schematu i roli bezwolnego pionka, czego klasycznym przykładem jest Turcja, która dokonała resetu swoich stosunków z Rosją i Iranem, pomimo wyraźnie sprzecznych interesów, jakie ją dzielą z tymi państwami. Tymczasem Polska, wierny sługa i uniżony podnóżek hegemona zza oceanu, jest grillowana na arenie międzynarodowej pod każdym możliwym pretekstem. Jest eksploatowana niczym afrykańska kolonia, również z tego powodu, że sama pozbawiła się jakiejkolwiek politycznej alternatywy i manewru z w polityce zagranicznej.

……………………………

Andrzej Górzny – polski analityk polityczny.

Tekst w: https://www.facebook.com/andrzej.gorzny.7/posts/1615740898518070

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s