Polska przed własną prawdą historyczną.

Polska wybrała. Tym razem stała się zażyłem sojusznikiem USA i Izraela. Problem w tym, iż dla USA i Izraela sojusze nie mają znaczenia, jeżeli nie służą nade wszystko swoim własnym interesom.

Dla USA liczy się 40-milionowy zgodniały polski rynek, 20-milionowa mentalnie skolonizowana najemna siła robocza i podległość państwa wobec interesów amerykańskiej oligarchii. Okrutnych symboli jest dużo. Zrobienie z kraju dzięki kolaboracji polskich rządów trybikiem oligarchii z Wall Street, przy otwarciu na spekulantów JPMorgan, Goldman Sachs i EuroClear,  zaprzęga Polskę do wozu upadającego pod samym ciężarem dolara systemu finansowego post-B.Woods. Gaz łupkowy za cenę wielokrotnie wyższą od gazu rosyjskiego to znakomity „deal” Ameryki z Polską. Rakiety Patriot za 10 miliardów sztuka to wisienka na torcie (błaganie przez ministrów obrony o zniżkę, jak na tureckim bazarze, trwa). Finansowa siła ssania amerykańskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego nie zna granic. Pułapka bycia najbardziej zagorzałym wrogiem Rosji w rejonie i na świecie, w którą Polska bez historycznej pamięci dała się z zadowoleniem  wpakować, drogo kosztuje, albowiem cena dla narodu w roli zderzaka wojennego USA to stawka o życie. 

conspiracy-quotes-President-Dwight-Eisenhower-Military-Industrial-Complex

Dla Izraela polskie mienia po-żydowskie oszacowane na ponad 90 miliardów dolarów to cena, którą Polska ma zapłacić za bycie sojusznikiem państwa żydowskiego, biznes, do którego Ameryka stawia się pierwsza w kolejce. USA i Izrael wiedzą, że dla Polski post-“komunistycznej” Polska Ludowa to czarna dziura, państwo nie-byłe, wolno zatem ignorować fakt, iż właśnie PRL zadośćuczyniła amerykańskim Żydom i zabezpieczyła tym samym własny naród przed wyszukanym wyłudzeniem ze strony roszczeniowców bezspadkowego majątku żydowskiego. W USA nie ma mocnych wobec lobby żydowskiego.

“Będziemy śledzić losy polskiej ustawy karającej za używanie terminu polskie obozy zagłady oraz ocenić, jak to wpłynie na strategiczne partnerstwo z Polską również ze strony Izraela” – oświadcza bez ogródek i ze znanym pogardliwym tonem pseudo imperialnym Departament Stanu (01.02.2018). Izrael ze swojej strony wie, że może liczyć nawet na Niemców, dawnych katów, w tej grze, gdzie pecunia non olet, albowiem państwu niemieckiemu również nie po drodze prawda historyczna, za którą miałoby zapłacić Polsce wielomiliardowe odszkodowania wojenne.  Polska, w końcu, stała się amerykańskim klinem geopolitycznym w UE, to dlaczego Niemcy miałyby ją mieć w swojej opiece? 

USA i Izrael. Jeden to drapieżne państwo imperialistyczne. Drugi drapieżne syjonistyczne państwo. Oba państwa prowadzące politykę terroryzmu państwowego wobec krajów i narodów będących dla nich nic więcej niż „shithole”. I jedno i drugie dążące do zniszczenia i podporządkowania sobie państw arabskich w imię własnych interesów ekonomicznych, in nafta veritas, a związane z tym ambicji geopolitycznych stęchłego mocarstwa mijającego jednobiegunowego świata. Chiny i Rosja świadkami. Stojącymi na czele nowych mega projektów rozwoju na świecie, które marginalizują walutę amerykańską. 

silkrouteweb-kOEF--621x414@LiveMint

Strategiczny sojusz z Izraelem to kwestia racji stanu dla Polski – oświadczają polskie władze, w czasie debaty w Komisji Sejmowej ws. nowelizacji ustawy o IPN, która zakłada kary za pusługiwanie się kłamstwem historycznym o “polskich obozach śmierci”. Tymczasem USA i Izrael to sojusz ponad wszystko, więc ponad Polskę. W momentach prawdy bynajmniej nie oświęcimskiej, lecz takiej dotyczącej tego, jakie interesy ekonomiczne i polityczne są priorytetowe dla USA i Izraela Polska jest tylko pionem gry. To państwa, które w ogóle nie wierzą w łuzy. Polska niepodległa?

Podległość państwa polskiego wobec USA wymaga podległość wobec Izraela. W mniemanym strategicznym partnerstwie z USA, Polska — która sama nie potępia inwazji i masowych morderstw dokonanych przez USA ze wsparciem Izraela na ludności Iraku, Libii, Syrii, wręcz przeciwnie, poszła za namową Pentagonu do Iraku i Afganistanu — musi stać po stronie Izraela w jego polityce unicestwienia narodu palestyńskiego. Nic dziwnego, iż Izrael, wiedząc o tym, domniemywa sobie do czego mogą być zdolni Polacy, zatem nie ma skrupułów, by oportunistycznie posądzać Polskę o współudział w unicestwieniu Żydów w holokauście.

Jaki to problem dla samych Izraelczyków, gdy sama Polska pisze na nowo prawdę historyczną za pomocą tegoż IPN?!   II W.Ś rozpętali nie Niemcy. Nowa narracja o wojnie w Polsce usiłuje wmawiać, że za tę wojnę odpowiadają wspólnie Niemcy i Rosja, albowiem Polska padła ofiarą “dwóch najeźdźców”. Armia Czerwona w polskiej narracji historycznej zatem nie mogła wyzwolić Polski spod okupacji niemieckiej. Nazistowski obóz śmierci w Oświęcimiu symbol niemieckiej zagłady Żydów, nie został wyzwolony przez Rosjan, lecz przez Ukraińców. 

Polska prawda historyczna o “dwóch najeźdźcach” wpisuje się w negację faktów historycznych, wskazujących na to, iż polskie państwo było wrogiem państwa sowieckiego (by używać terminologii zachodniej). Ostatnim krajem, z którym ówczesne polskie rządy zawarłyby taktyczne porozumienie, aby powstrzymać Hitlera byłaby Rosja radziecka. Nie da się zaprzeczyć, iż Polska liczyła na złamanie Rosji przez Hitlera. Stąd tyle historycznych spekulacji o możliwościach porozumienia niemiecko-polskiego przeciwko ZSRR. Spekulacji opartych o fakcie wcześniejszych propozycji Hitlera, by Polska dołączyła do Niemiec w anty radzieckim froncie. Polska natomiast konsekwentnie przeciwstawiała się w przededniu hitlerowskiego ataku na Polskę propozycji Stalina utworzenia frontu na zachodniej granicy Polski z Niemcami. Zwracanie się Stalina do WB i Francji, by przekonały Polskę, aby Armia Czerwona  przeszła przez terytoria polskie aż do tej granicy może o tym świadczyć. Tu chodziło nie już o zagładę Żydów, lecz o zagładę polskiego narodu przez NiemiecCzy IPN zajmie się poważnie badaniem nad tą stroną prawdy historycznej

Warschau, Empfang Goebbels bei Marschall Pilsudski

Krótkowzroczność polityczna, ideologiczna rusofobia i bezkrytyczna miłość do imperialistów, jakimi byli WB i Francji, nie mogły się nie przyczynić do klęski Polski. Obowiązująca w Polsce ahistoryczna interpretacja paktu Ribbentrop-Mołotów ma wychować Polaków/Polki w wierze o “IV Rozbiór Polski”. Prawda historyczna natomiast mówi nam, iż to, co dla Stalina było koniunkturą wojenną, dla Hitlera było celem strategicznym. W zaistniałych okolicznościach wojennych Polska de facto sama się przekreśliła jako “państwo nietrwałe”, na obraz I podobieństwo samego podejścia Polski do ówczesnej Czechosłowacji.

Uprawienie pretensjonalnej polityki mocarstwowej “równego dystansu” do faktyczniw wschodzących mocarstw, w tym wobec Niemiec i Rosji, leżało u podstaw kruchej pozycji na europejskiej arenie międzynarodwej. W wyniku tego polityka zagraniczna rządów endeckich kontrolowana przez fobie człowieka o sklonności proniemieckich – Ministra Spraw Zagranicznych J. Becka – zadecydowała o zostawieniu Polski na pastwę poczynań Hitlera, który właściwie się nie krył z doktriną Lebensraum III Rzeszy. Nic innego nie tłumaczy odrzucenia przez Polskę propozycji francuskiej o Pakcie Wschodnim oraz oderwanej od realpolityk bronienia się Polski przed jakąkolwiek ideą porozumienia się z ZSRR co do wspólnego anty-hitlerowskiego frontu, tkwiąc w wielce dwuznacznym dawaniu wiary Hitlerowi o braku z jego strony intencji najazdu na Polskę. Albowiem było to w obliczu otwartych dążeń Niemiec do inwazji na Wschód.

Rosja była docelową obsesją ekspansyjną III Rzeszy, czemu nie sprzeciwiali się ani Francja, ani WB, z czego doskonale zdawał sobie sprawę ZSRR, tak, jak dziś jest nią dla geopolitycznej ekspansji na Wschód ze strony USA przy domyślnej aprobacie tych samych państw, z czego doskonale zdaje sobie sprawę FR. O jakiej to prawdzie historycznej będzie się rozprawiało w przyszłości wobec dzisiejszego faktu, iż Polska stała się orędownikiem i współrealizatorem amerykańskiej polityki “powstrzymania Rosji”?!

Czarno-biała polska opowieść o historii sieje, bynajmniej nie przez pomyłkę, ziarno wiary w tezę o znaku równości pomiędzy nazizmem a komunizmem. W tym wcale nie szkodzi prawda historyczna, iż nazizm był systemem zagłady i dominacji w imię nie tyle wyższości rasowej – to było socjopatologią hołubionej etniczności aryjskiej -, jak potrzeby dalszej ekspansji kapitalistycznej (tj. akumulacji kapitału w wyniku siłowego zdobycia i bezwzględnej eksploatacji nowych rynków). Druga próba po nieudanej z pierwszą I W.Ś.

Tymczasem, jedynie co o komunizmie można stwierdzić jest to, że w ogóle nie zaistniał. ZSRR nie mogło być jego wcieleniem. Wybitny historyk idei politycznych A. Walicki (m.in.) nie pozostawia co do tego wątpliwości w swoich naukowych esejach. Zakłamanie historii poprzez zrównanie stalinowskiego okresu władzy w ZSRR z komunizmem służy zwalczaniu nie totalitaryzmów, lecz idei komunizmu. Prawdę historyczną o wspieraniu powstania III Rzeszy przez angloamerykańskie oligarchiczne koła władzy z zamiarem nakierowania Hitlera do inwazji i zniszczenia „komunistycznej Rosji”, zamiata się pod dywan. Polska była niechcianą przeszkodą po drodze. Obecnej Polsce zależy na tym, aby kłaść akcent nie tyle na potępieniu nazizmu, który był oczywistym złem, jak na potępieniu idei komunizmu. To USA i Polska przewodniczą w tej chwili otwartą walkę – D. Trump i T. Morawiecki – z ideą socjalizmu. Ideą, która spędza elitom tych państw sen z powiek, albowiem sam rozkład kapitalizmu wtóruje jej drogę.

z19506534IE,Oswiecim--Marsz-Zywych-2015--z-obozu-KL-Auschwitz-

Izrael, samo zadeklarowane państwo wyznaniowe, niczym fundamentalizm judaistyczny konsekwentnie odtwarza i sieje istotę syjonizmu. Wychowanie nowych pokoleń Żydów w Izraelu dokonane jest w duchu wyższości rasowej i psychopatycznego poczucia krzywdy.  Holokaust wychodzi na metafizyczny wyróżnik wyjątkowości tożsamości narodowej. Bezkarność w sytematycznym wyniszczeniu Palestyńczyków i okupacji terytoriów Palestyny jednożnacznie o tym świadcza. Jak to dzieci żydowskie zdołają się przeobrazić w brutalnych żółnierzy? To pytanie, na które odpowiada Nurit Peled-Elhanan w książce badającej system indoktrynacji kształtujący odbiór Palestyńczyków we wcześniej edukacji w szkołach w Izraelu. A to ma miejsce wszędzie tam, gdzie diaspora Żydów na świecie. 

Historia powtarza sie zwykle jako farsa. Nie można popelnić ciągle błędów tej samej natury i spodziewać się odmiennych rezultatów. Czego polski naród się dziwi lub udaje się dziwić? USA i Izrael jako państwa nie uznają żadnych zasad moralnych, humanistycznych, etycznych. Tacy sobie strategiczni partnerzy.

…………………………………………………….

Państwo terroru. Jak terroryzm stworzył współczesny Izrael” – Thomas Suárez, Terroryzm syjonistyczny „ostatecznie dyktował przebieg wydarzeń w okresie Mandatu,  izraelski terroryzm państwowy kontynuuje dyktowanie przebiegu wydarzeń obecnie”.

Amerykańskie ustawy domagjące się odwrotu bezspadkowego majątku żydowskiego –  http://telewizjarepublika.pl/musimy-obronic-polske-zablokujmy-wspolnie-amerykanskie-ustawy-s-447-i-hr-1226-strona-2,59425.html

System szkolnej indoktrynacji w Izraelu nastawiony przeciwko Palestyńczykom –  https://www.youtube.com/watch?v=SUdWxaOOJCQ

W 1939 roku Stalin proponował Francji i Anglii atak na Niemcy. Londyn odtajnił dokumenty –  http://www.polskatimes.pl/artykul/945860,w-1939-roku-stalin-proponowal-francji-i-anglii-atak-na-niemcy-londyn-odtajnil-dokumenty,2,id,t,sa.html

One thought on “Polska przed własną prawdą historyczną.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s