W Polsce “lud” jest za PiS a za KOD stoją tylko “elity”.

W obecnej Polsce to zwyczajna prawda! A to, pomimo że ludziom o skłonności czy wręcz zwolennikom prawicowego liberalizmu reprezentowanego przez PO-KOD-NOWOCZESNA – łącznie z pretensjonalną żubożałą miejską “klasą średnią”(1) – trudno to pojąć. Owszem jest to skrót myślowy, ale który jednak oddaje symbolikę obecnego stanu rzeczy w sferze socjo-politycznej.
 
Ludzie z tego drobnomieszczańskiego-liberalnego obozu PO-KOD-NOWOCZESNA bronią państwa elitarnego i z zapałem lepszej sprawy dążyli do kształtowania oto takiego państwa. Systematyczne rabowanie majątku narodowego, polityka gospodarcza podporzadkowana interesom kapitału zagranicznego, przemysłowego i finansowego, totalne zniewolenie państwa i obywateli przez państwo w państwie jakim był system nie-sprawiedliwości społecznej, postępująca pauperyzacja społeczna, większości społeczeństwa, bezwstydna koncentracja dochodów oraz bezczelny asalt na płace klasy pracującej, wszystko w bezkarnej republice kolesiów przy panującej wszechogarniającej korupcji to marka polityczna ludzi i polityki tych formacji.
 
Obecny PiS we wcieleniu neo-chadeckim, czyli tzw. “lud” bo zdecydowana większość społeczeństwa stojąca za nimi (40%-50% poparcia), pokrzyżował tym antypolskim siłom politycznym te zamiary. PiS wyprowadza Polskę z zapaści neoliberalizmu ludzi z PO i jego niby zaplecza społecznego KOD. PiS stawia Polskę na szynach rozwoju prospołecznego, opartego na innej niż obłąkanym oligarchiczno-elitarnym obliczu neoliberalizmu, polityce gospodarczej.
 
Tymczasem polskiej lewicy o zamiłowaniu socjaldemokratycznym trudno to przetrawić, że PiS ich przerasta. Dlatego lewica w ogóle leży, bo pozbawiona poznawczego umysłu, niezdolna do właściwego rozeznania sytuacji politycznej i co za tym idzie, niezdolna do wypracowania lepszej opcji dla społeczeństwa wobec wizji kraju i państwa, którą przedstawia PiS. PiS pogrzebał socjaldemokrację, i to pomimo jej (PiSu) konserwatywnego charakteru w sferze obyczajowo-światopoglądowej (domenie folkloru socjaldemokratycznego), skłonności katolicko-narodowej (co jeszcze nie oznacza fundamentalistyczno-szowinistycznej) i reakcyjnej sprzecznej z samą racją stanu Polski poddańczej wobec interesów Imperializmu USA polityce zagranicznej.
 
Alternatywa lewicowa, która będzie zdolna trafić do społeczeństwa emanować może tylko i wyłącznie od lewicy o socjalistycznym horyzoncie myślenia i odpowiedniej do tego wizji rozwoju gospodarczego i postępu społecznego. It makes a difference.
………………………………………………………….

[ Refleksja/odpowiedź a propós “rozczarowania” (wpis na profilu fb) autora Rafała Bakalarczyka ws KOD i co za tym się kryje – twierdzącego, iż nie prawdą  jest jakoby “lud” był za PiS a za KOD stoją tylko “elity” ]

 ………………………………………………………….
Nota
PiS – prawicowa partia neokonserwatywna, obecnie rządząca, Prawo i Sprawiedliwość.
PO – prawicowa partia neoliberalna, rządząca przez ostatnie 8 lat (  2008-2015 r.), Platforma Obywatelska.
NOWOCZESNA – nowsza prawicowa partia neoliberalna, w opozycji parlamentarnej.
KOD – liberalne prawicowe ugrupowanie społeczno-polityczne, będące satelitarnym zapleczen partii PO.
………………………………………………………..
Przypisy:
(1) “Polska buduje swoją klasę średnią – podporę reżimu kapitału” 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s